Cei care m-au ajutat...

 My Homepage Despre mine My Photos Scrisoarea Par. Rafael Contact Favorite Links Porunci Pacate Lasati copiii  Pt. Mama My Files Audio M-au ajutat... Guest Book Ce facem Felicitare Sarbatori What's New Sf Pasti Caut sponsori pt. a merge la Seminarul Teologic

Fericiţi cei milostivi...._____________________________________ Dacă totuşi veţi dori să urmaţi îndemnul Mântuitorului Hristos, care ne spune, în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 25, versetele:

31.
Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.
32.
Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.
33.
Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.
34.
Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.
35.
Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit;
36.
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.
37.
Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
38.
Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?
39.
Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?
40.
Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.
 
41.
Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
42.
Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;
43.
Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.
44.
Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?
45.
El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.
46.
Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică...
 
Deci vedem că vom fi condamnaţi de către Mântuitorul Hristos şi pentru ceea ce nu am făcut, cu toate că puteam face!!!
 
Când a fost ultima oară când v-aţi gândit şi la altcineva, şi care a fost ultima faptă bună pe care aţi făcut-o?
 

Aici vor fi trecuţi toţi cei care m-au ajutat, mă ajută, şi mă vor ajuta...

 

Cred că mulţumirile mele personale şi ale familiei, nu ar fi de ajuns, dar cred că Dumnezeu ne va scrie acolo sus, faptele noastre. Vă mulţumim din sufletele noastre: Alexandru, Carol, Dănuţ, Sorana, şi mami Iulia,

Mulţumim Bunului Dumnezeu, Maicii Sfinte, şi la Toţi Sfinţiii şi Ingeriii,

Mulţumim din suflet, Stimatei Doamne Directoare Sanziana Pop, şi întreg colectivului Redacţiei minunatei Reviste "Formula AS", Care a publicat Anunţul nostru în revista cu Nr.791 (42) din 22 - 29 octombrie2007,  atât în ediţia tipărită, cât şi în ediţia electronica pe net la: Citeste tot articolul
Mulţumim tuturor cititorilor, care ne-au ajutat, ne ajută, şi ne vor ajuta.... mulţumim celor care nu au dorit să le scriem numele....

Mulţumim Doamnei Redactor Victorina Maltezu şi tuturor celor din Studioul şi din Redacţia Emisiunii "Poveşti de viaţă" de la postul B1TV... Mulţumim în special Domnului din Iran, care ne-a ajutat, dar nu a dorit să ne dea numele, care cu toate ca nu este român, este nu bun crestin,... mulţumim tuturor sponsorilor care ne-au ajutat, ne ajută, şi ne vor ajuta....

 

 

M-au ajutat:

Deocamdată le mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat, şi deocamdată nu vom trece numele aici, ci doar la Sfânta Mănăstire, la Proscomidie. 

Vor urma trecute şi aici cât de curand.... 

 
  Pe voi, pe toţi, drept măritorilor creştini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu, întru Sfântă Împărăţia Sa...